Vår arbetsprocess är simpel – vi vill göra livet enklare för dig

Ta del av samtliga steg i processen från start till slut nedan

Processen bygger kring att du som kund ska få förutsättningarna att kunna skapa tillväxt för ditt företag. Vi sätter en strukturerad grund i din digitala närvaro som du sedan kan bygga vidare på.

Steg 1

Första steget i processen är att vi tar ett introduktionsmöte. Du presenterar ditt företag och dina visioner. Vi diskuterar även dina förväntningar i samarbetet med Saleem Web Solutions. I detta möte kan vi även presentera ett förslag för hur projektet kommer att utformas samt uppskatta en tidsplan baserat på vilket en prisuppgift kan ges.

Steg 2

Vi på Saleem Web Solutions tar med oss all information från introduktionsmötet och utarbetar en detaljerad projektplan. Denna plan kommer att kartlägga olika delmål och tidsåtgången för respektive steg. Vi kommer även att presentera förslag på intervaller för återkoppling. Under detta samtal beslutar och kommer även överens om priset för ditt projekt.

Steg 3

Teamet på Saleem Web Solutions börjar arbeta. Vi är kontaktbara när du än vill ha en uppdatering och visar mer än gärna hur långt vi har kommit i arbetet. Baserat på hur involverad du vill vara i utformningen kommer vi regelbundet återkoppla med frågor i diverse beslut som behöver tas. Om du är bekväm med att vi tar fram en slutprodukt som småjusteras så jobbar vi med att ta fram en produkt baserat på vår expertis i området kring vad som kan vara till nytta för ditt företag.

Steg 4

I det här steget kommer vi att ha en första vesion på slutprodukt som vi kommer att presentera för dig. Du kommer ha möjlighet att testa själv och även komma med ändringar som du vill göra.

Steg 5

Vi tar ett till möte och visar upp den slutgiltiga produkten baserat på de ändringar som du har begärt. Vi tar oss igenom slutprodukten tillsammans och lär upp dig i användandet och funktioner som kan vara bra för dig att ha koll på. I samband med detta möte skickar vi även ut fakturan för projektet enligt överenskomna betalningsvillkor.

Steg 6

Saleem Web Solutions står till hjälp i upp till 3 månader efter projektets avslut och upplärning för alla typer av frågor. Vi kan även hjälpa till med småjusteringar som behöver göras (kostnad tillkommer för större förändringar som behöver göras).

Därefter önskar vi dig stort lycka till och följer din och ditt företags utveckling med spänning!

Boka in ett första samtal med oss

Har du frågor, funderingar eller bara vill veta vad ett projekt för ditt företag kan kosta? Klicka på länken nedan för att komma till vårt kontaktformulär så bokar vi in ett första möte.